کلاس های ترمیک

کلاس های مکالمه ی نیمه فشرده

کلاس های مکالمه ی ترمیک

این کلاس ها مناسب زبان آموزانی است که می خواهند در مدت زمان کمتر
و بازدهی بیشتر، زبان بیاموزند.

زمان کلاس ها:
این کلاس ها به صورت 3 روز در هفته، روزهای زوج یا فرد
برگزار می شود.

این کلاس ها به صورت 2 روز در هفته برگزار می شود