دوره های تربیت مدرس


دوره های تربیت مدرس Teacher training

 
 
موسسه زبان دانا با بهره گیری از اساتید با تجربه و بنام در عرصه آموزش، در تلاش است تا با برگزاری کلاس های تربیت مدرس، گامی موثرتر را در عرصه آموزش کشوربردارد.
در این دوره، داوطلب نه تنها با کلیه روش های تدریس موثر و به روز به صورت تئوری و عملی آشنا می شود، بلکه از جنبه های روان شناختی تدریس که امروزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، مطلع می گردد و می تواند به راحتی از تجربیات اساتید بنام در این عرصه استفاده کند.
این دوره در پانزده جلسه برگزار می شود که داوطلب در دوازده جلسه اول با تئوری ها و روش های مختلف تدریس چهار مهارت اصلی، Speaking, Writing, Reading, Listening و سپس مهارت های جانبی مثل Vocabulary, Grammar و Pronunciation آشنا می شوند و سپس در سه جلسه باقی مانده با ارائه مطالب یاد گرفته شده به صورت عملی، توان خود را محک می زند و در صورت قبولی و تائید مدرس، گواهی پایان دوره را اخذ می نماید .