تبدیل نمرات آیلس و تافل


جدول مقایسه نمره آیلتس و تافل

 
در این جدول میتوانید حدود نمره آیلتس و تافل را با هم مقایسه نمایید.
هیج ملاک ثابت یا استانداردی در تبدیل نمره ی تافل به آیلتس وجود و اعداد این جدول تقریبی میباشد.